Bacardi Oakheart Spiced / Бакарди Оакхарт Пряный
Bacardi Oakheart Spiced / Бакарди Оакхарт Пряный
220 p 50 мл.
Bacardi Carta Negra / Бакарди Карта Негра
Bacardi Carta Negra / Бакарди Карта Негра
270 p 50 мл.
Bacardi Carta Blanca / Бакарди Карта Бланка
Bacardi Carta Blanca / Бакарди Карта Бланка
220 p 50 мл.
Bacardi Carta Oro / Бакарди Карта Оро
Bacardi Carta Oro / Бакарди Карта Оро
220 p 50 мл.